Förordning (2006:25) om nationella toppdomäner för Sverige på Internet

Svensk författningssamling 2006:25

t.o.m. SFS 2006:258
SFS nr: 2006:25
Departement/myndighet: Näringsdepartementet RS N
Utfärdad: 2006-02-02
Ändrad: t.o.m. SFS 2006:258
Ändringsregister: SFSR (Lagrummet)
Källa: Regeringskansliet / Lagrummet.se

1 § Denna förordning gäller teknisk drift av nationella toppdomäner för Sverige på Internet samt tilldelning och registrering av domännamn under dessa toppdomäner.

2 § Post- och telestyrelsen är tillsynsmyndighet enligt lagen (2006:24) om nationella toppdomäner för Sverige på Internet.

3 § Post- och telestyrelsen får meddela föreskrifter om
1. på vilket sätt skyldigheter enligt 5 § lagen (2006:24) om nationella toppdomäner för Sverige på Internet skall fullgöras,
2. register och säkerhetskopior enligt 6 § lagen om nationella toppdomäner för Sverige på Internet, samt
3. överföring av uppgifter till tillsynsmyndigheten enligt 8 § lagen om nationella toppdomäner för Sverige på Internet.

4 § Post- och telestyrelsen får meddela de verkställighetsföreskrifter som behövs för frågor om anmälan och tillsyn enligt lagen (2006:24) om nationella toppdomäner för Sverige på Internet.

5 § Post- och telestyrelsen får meddela sådana föreskrifter om den fredstida planeringen för totalförsvarets behov av adressering med användande av domännamnssystemet som avses i 14 § andra stycket lagen (2006:24) om nationella toppdomäner för Sverige på Internet. Förordning (2006:258).