Information om ledamöternas uppdrag

Felaktiga uppgifter om sluttider för vissa av ledamöternas uppdrag kan förekomma på webbplatsen. Vi kvalitetssäkrar just nu informationen. Vid frågor kontakta riksdagsinformation

Förordning (2006:1083) om barns och elevers deltagande i arbetet med planer mot diskriminering och kränkande behandling

Svensk författningssamling 2006:1083
t.o.m. SFS 2011:681
SFS nr: 2006:1083
Departement/myndighet: Utbildningsdepartementet
Utfärdad: 2006-08-31
Ändrad: t.o.m. SFS 2011:681
Ändringsregister: SFSR (Lagrummet)
Källa: Regeringskansliet / Lagrummet.se

1 § Denna förordning tillämpas på utbildning och annan
verksamhet som avses i skollagen (2010:800). Förordning (2011:681).

2 § En likabehandlingsplan enligt 3 kap. 16 § diskrimineringslagen (2008:567) och en plan mot kränkande
behandling enligt 6 kap. 8 § skollagen (2010:800) ska
upprättas, följas upp och ses över under medverkan av barnen
eller eleverna vid den verksamhet för vilken planen gäller. Utformningen och omfattningen av barnens eller elevernas
deltagande ska anpassas efter deras ålder och mognad. Förordning (2011:681).