Information om ledamöternas uppdrag

Felaktiga uppgifter om sluttider för vissa av ledamöternas uppdrag kan förekomma på webbplatsen. Vi kvalitetssäkrar just nu informationen. Vid frågor kontakta riksdagsinformation

Förordning (1998:796) om statlig inköpssamordning

Svensk författningssamling 1998:796
t.o.m. SFS 2010:1869
SFS nr: 1998:796
Departement/myndighet: Finansdepartementet SFÖ
Utfärdad: 1998-06-25
Ändrad: t.o.m. SFS 2010:1869
Ändringsregister: SFSR (Lagrummet)
Källa: Regeringskansliet / Lagrummet.se

1 § I denna förordning finns bestämmelser om samordning av
statliga myndigheters inköp i syfte att åstadkomma besparingar
för staten.

Förordningen gäller för myndigheter under regeringen. Förordning (2010:1869).

2 § För varor och tjänster som myndigheterna upphandlar ofta, i
stor omfattning eller som uppgår till stora värden skall det
finnas ramavtal eller andra gemensamma avtal som effektiviserar
upphandlingarna. Därvid skall små och medelstora företags
möjligheter att delta i upphandlingar beaktas.

3 § En myndighet skall använda de avtal som avses i 2 § om
myndigheten inte finner att en annan form av avtal sammantaget
är bättre.

4 § Kammarkollegiet ska verka för att avtal som avses i 2 § träffas. När en myndighet avser att upphandla utan att använda
de avtal som avses i 2 §, ska Kammarkollegiet underrättas om
skälen till detta. Förordning (2010:1869).