Förordning (1996:931) om salut

SFS nr: 1996:931
Departement/myndighet: Försvarsdepartementet
Utfärdad: 1996-09-26
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

1 §   Salut skall avges med kanonskott från salutstation och salutpliktigt örlogsfartyg.

2 §   Salut skall omfatta en eller två salutomgångar om vardera 21 skott, om inte annat bestäms särskilt.

3 §   Salutstationerna är Bodens fästning, Norra Brännan, Oscar-Fredriksborgs fort, Vaxholms kastell, Kastellholmen, Skeppsholmen, Fårösund, Kungsholms fort, Kungshall, Nya Älvsborg och Skansen Lejonet.

De örlogsfartyg som är utrustade med minst två kanoner av samma kaliber och med lägst 40 mm kaliber är salutpliktiga.

4 §   Salut skall avges på salutdagar. Dessa är Sveriges nationaldag, statschefens och dennes gemåls födelsedagar och namnsdagar samt tronföljarens födelsedag.

Salut skall också avges när ett barn föds inom det kungliga huset, vid statschefens frånfälle, vid en ny statschefs tillträde och i övrigt vid tillfällen som Försvarsmakten bestämmer.

5 §   Salut får avges för annan nation vid örlogsbesök. Salut för Sverige skall besvaras.

6 §   På salutdagar skall saluten i Stockholm, Vaxholm, Karlskrona och Göteborg avges från en av de två salutstationerna som finns på dessa orter.

7 §   Salut skall omfatta två salutomgångar vid en tronföljares födelse, vid statschefens frånfälle och vid en ny statschefs tillträde. I övrigt skall salut ges med en salutomgång.

8 §   Närmare föreskrifter om salut får meddelas av Försvarsmakten.