Förordning (1984:354) om totalisatorvadhållning

SFS nr: 1984:354
Departement/myndighet: Finansdepartementet O
Utfärdad: 1984-07-07
Upphävd: 1997-08-01
Författningen har upphävts genom: SFS 1997:631
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

1 § Riksskatteverket utövar tillsyn över sådant lotteri som utgör vadhållning i samband med hästtävling (totalisatorvadhållning).

2 § Totalisatorvadhållning skall stå under uppsikt av särskilda kontrollanter, som utses av riksskatteverket.

3 § Riksskatteverket meddelar närmare föreskrifter för kontrollantverksamheten samt i fråga om tillsynen i övrigt.