Förordning (1978:205) om internationellt certifikat för fritidsfartyg

Svensk författningssamling 1978:205

SFS nr: 1978:205
Departement/myndighet: Näringsdepartementet RS T
Utfärdad: 1978-04-27
Ändringsregister: SFSR (Lagrummet)
Källa: Regeringskansliet / Lagrummet.se

1 § Denna förordning gäller internationellt certifikat för fritidsfartyg enligt en inom Förenta nationernas ekonomiska kommission för Europa antagen resolution.

Certifikat är avsett att användas vid färd utomlands med fritidsfartyg.

2 § Certifikat som avses i resolutionen får i Sverige utfärdas av Svenska Båtunionen, Svenska Kryssarklubben och Svenska Seglarförbundet.

3 § Certifikat som utfärdas i Sverige skall innehålla uppgifter och upplysningar i de avseenden som framgår av bilaga till denna förordning.

4 § Certifikat får inte utfärdas för längre tid än två år.

5 § Texten i certifikat skall vara avfattad på svenska, engelska och franska. Ytterligare språk får användas om så finnes lämpligt.