Brev (1963:677) till domänstyrelsen angående avsättande av mark till Padjelanta nationalpark samt utvidgning av Sareks nationalpark, m.m.

SFS nr: 1963:677
Departement/myndighet: Miljö- och energidepartementet
Utfärdad: 1963-12-19
Upphävd: 1988-01-01
Författningen har upphävts genom: SFS 1987:938
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

Kungl. Maj:t föreskriver, att området Padjelanta jämte avgränsande trakter inom Jokkmokks kommun i Norrbottens län den 1 mars 1964 skall med nedan angivna gränser avsättas till nationalpark och benämnas Padjelanta nationalpark.
   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Kungl. Maj:t föreskriver vidare, att Sareks nationalpark i Norrbottens län den 1 mars 1964 skall utvidgas med ett område söder om Pårek med nedan angivna gränser.
   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -