Vård för personer med missbruk och psykisk sjukdom

Svar på skriftlig fråga 2018/19:3 besvarad av Socialminister Annika Strandhäll (S)

Socialminister Annika Strandhäll (S)


2018-11-14

S2018/05575/

FS

Socialdepartementet

Till Riksdagen


Frågan 2018/19:3 Vård för personer med missbruk och psykisk sjukdom av Jonas Eriksson (MP) kommer inte att besvaras på grund av att regeringen är en övergångsregering.

Enligt uppdrag

Marianne Jenryd
Expeditionschef

Skriftlig fråga (Inlämnad 2018-11-13)