Valfusk i Turkiet samt dess internationella samarbeten

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1559 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S)

Utrikesminister Margot Wallström (S)


Utrikesdepartementet

Utrikesministern

Till riksdagen


Svar på fråga 2017/18:1559 av Markus Wiechel (SD)
Valfusk i Turkiet samt dess internationella samarbeten

Markus Wiechel har frågat mig om det inte dags att tydligt verka för att avbryta Turkiets EU-förhandlingar och dess medverkan i Europarådet och om jag anser att demokratin i landet kan stärkas efter vad vi nu har sett.

Valens resultat i Turkiet innebär att författningsförändringar om stärkt presidentmakt och försvagade demokratiska kontrollmekanismer nu kommer att träda ikraft. Vi ser med oro på detta, vilket vi framfört till turkiska företrädare.

Turkiet är en viktig partner för Sverige och EU inom en rad områden, varför det är viktigt att dialog upprätthålls. Organisationer som Europarådet och OSSE, som Turkiet är medlem i, utgör viktiga plattformar för diskussioner om utvecklingen i landet.

Genom vårt bilaterala reformstöd bidra Sverige till civilsamhället i Turkiet. De civilsamhällesorganisationer som får svenskt bistånd är bland annat aktiva inom områden som yttrandefrihet, demokratifrämjande, och jämställdhet.

Det pågår inga medlemskapsförhandlingar med Turkiet. Det är dock viktigt att EU:s och Sveriges samarbete och dialog med Turkiet fortsätter och att det långsiktiga EU-perspektivet finns kvar. Detta är också något som de turkiska oppositionspartierna och civilsamhället efterfrågar, för att på så sätt bibehålla och förstärka deras kontakter med EU. Om detta råder samsyn inom EU, vilket framgår av de rådslutsatser som antogs i Allmänna rådet den 26 juni.

Stockholm den 4 juli 2018

Margot Wallström

Skriftlig fråga (Inlämnad 2018-06-27)