Vägunderhållet i Skaraborg

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1621 besvarad av Statsrådet Tomas Eneroth (S)

Statsrådet Tomas Eneroth (S)


N2018/04461/TIF

Näringsdepartementet

Infrastrukturministern

Till riksdagen


Svar på fråga 2017/18:1621 av Sten Bergheden (M)
Vägunderhållet i Skaraborg

Sten Bergheden har frågat mig vad jag avser att göra för att se till att vägarna i Skaraborg blir lagade till farbart skick igen.

Att de statliga vägarna håller en hög standard året om är viktigt. Trafikverket har regeringens uppdrag att underhålla de statliga vägarna. Den varma sommaren 2018, som Sten Bergheden nämner i sin fråga, kan medföra att asfaltsbeläggningen på vägarna påverkas. Trafikverket och dess entreprenörer håller vägarna under uppsikt och vidtar nödvändiga åtgärder för att säkerställa trafiksäkerheten och framkomligheten.

Regeringen har den 16 augusti 2018 uppdragit åt Trafikverket att kartlägga skador på den statliga transportinfrastrukturen till följd av de omfattande skogsbränderna som härjat i sommar. Trafikverket ska redovisa uppdraget så snart som möjligt givet omständigheterna. Regeringen anser att det är viktigt att snabbt få en överblick av skadorna på transportinfrastrukturen och bedöma behoven av åtgärder. Jag har i nuläget inte erhållit någon information från Trafikverket om att de statliga vägarna skulle ha drabbats av så pass omfattande skador under den varma sommaren att det skulle krävas extra resurser för att åtgärda dessa. Regeringen anser att det är viktigt att de statliga vägarna har en god framkomlighet och en hög trafiksäkerhet och jag kommer därför fortsatt att verka för att det statliga vägnätet håller en hög standard.

Stockholm den 28 augusti 2018

Tomas Eneroth

Skriftlig fråga (Inlämnad 2018-08-21)