utlämning av Usama Kassir och 1946 om Usama Kassirs mänskliga rättigheter

Svar på skriftlig fråga 2005/06:1918

den 8 augusti

Svar på frågorna 2005/06:1918 om utlämning av Usama Kassir och 1946 om Usama Kassirs mänskliga rättigheter

Utrikesminister Jan Eliasson

Alice Åström har frågat mig om jag avser att agera för att Sverige formellt av Tjeckien ska kräva ett utlämnande av Usama Kassir till Sverige och Gustav Fridolin har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att verka för att Usama Kassir inte utlämnas till USA.

Jag har valt att besvara dessa frågor i ett sammanhang.

För att Sverige ska kunna begära en person utlämnad från ett annat land krävs att förundersökning pågår mot personen här i landet eller att personen är dömd här för ett brott begånget i Sverige eller utomlands, och att han inte har avtjänat det utdömda straffet. I Sverige pågår för närvarande inte något sådant brottmålsförfarande mot Usama Kassir, varför vi inte kan begära Usama Kassir utlämnad från Tjeckien, eller något annat land, till Sverige. Det finns inte heller några andra möjligheter för Sverige att förhindra att Usama Kassir utlämnas från Tjeckien till USA, om Tjeckien svarar jakande på USA:s begäran om utlämning. Den frågan avgörs helt i enlighet med tjeckisk lag och de avtal om utlämning som Tjeckien kan ha ingått med USA.

Uppgiften att Kassir av svensk domstol skulle ha frikänts från de brott som han av USA misstänks och har begärts utlämnad för är inte korrekt. Dessa misstankar har inte prövats rättsligt i Sverige.

Sverige följer emellertid noga vad som händer med Usama Kassir. Svenska ambassaden har regelbunden kontakt med honom och ser till att han får konsulärt bistånd i enlighet med gällande regelverk. Jag kan försäkra Alice Åström och Gustav Fridolin att vi även fortsättningsvis kommer att noga följa detta ärende.

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2006-07-12 Besvarad: 2006-08-08 Svar anmält: 2006-10-02 Anmäld: 2006-10-02
Skriftlig fråga (Inlämnad 2006-07-12)