undertecknare av slutdokument om nua grundregler inom EU

Svar på skriftlig fråga 2004/05:1438 besvarad av

den 27 april

Svar på fråga 2004/05:1438 om undertecknare av slutdokument om nya grundregler inom EU

Statsrådet Bosse Ringholm

Henrik S Järrel har frågat statsministern vilka åtgärder han avser att vidta för att i samband med undertecknande av nya grundregler för Europeiska unionen tydligare markera grundlagens föreskrift att Sverige är en konstitutionell monarki med för närvarande en kung som statschef. Arbetet inom regeringen är så fördelat att frågan ska besvaras av mig.

Det är riktigt att "Hans Majestät Konungen av Sverige" anges som företrädare för Sverige i ingressen till såväl fördraget om Sveriges anslutning till Europeiska unionen som Amsterdam- och Nicefördragen. Samtliga dessa fördrag har dock undertecknats av utrikesministern och anslutningsfördraget även av statsministern.

I ingressen till fördraget om upprättande av en konstitution för Europa anges "Konungariket Sveriges regering" som företrädare för landet. Anledningen till detta är att överenskommelse med annan stat eller med mellanfolklig organisation enligt 10 kap. 1 § regeringsformen ingås av regeringen. Fördraget har undertecknats av statsminister Göran Persson och utrikesminister Laila Freivalds.

Mot denna bakgrund avser jag inte att vidta några åtgärder med anledning av den ställda frågan.

Händelser

Inlämnad: 2005-04-19 Anmäld: 2005-04-19 Besvarad: 2005-04-27 Svar anmält: 2005-04-27
Skriftlig fråga (Inlämnad 2005-04-19)