Tyngre lastbilar

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1162 besvarad av Statsrådet Tomas Eneroth (S)

Statsrådet Tomas Eneroth (S)


N2018/ 02362/MRT

Näringsdepartementet

Infrastrukturministern

Till riksdagen


Svar på fråga 2017/18:1162 av Lars Mejern Larsson (S)
Tyngre lastbilar

Lars Mejern Larsson har frågat mig om jag kommer att vidta några åtgärder så att 28 ton på treaxlig bil kommer in i den framtida trafikförordningen.

Jag kan ge ett positivt besked till Lars Mejern Larsson. Regeringen avser inom kort fatta beslut om ändring i trafikförordningen så att bruttovikten för vissa treaxliga fordon som förs på BK1-vägar höjs från 26 ton till 28 ton. Ändringarna avses träda i kraft den 1 juni 2018.

Stockholm den 17 april 2018

Tomas Eneroth

Skriftlig fråga (Inlämnad 2018-04-09)