Trängselskatt på utlandsregistrerade fordon

Svar på skriftlig fråga 2011/12:47 besvarad av Finansminister Anders Borg

Finansminister Anders Borg

den 26 oktober

Svar på fråga

2011/12:47 Trängselskatt på utlandsregistrerade fordon

Finansminister Anders Borg

Anders Karlsson har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att se till att trängselskatt tas ut för fordon som inte är registrerade i Sverige.

Stockholmsberedningen ansåg redan år 2003 att bilar som är registrerade i utlandet bör omfattas av trängselskatt, men att svårigheter kan förväntas såväl när det gäller att kontrollera att skatten har betalats som att driva in sanktionsbelopp vid utebliven betalning.

Regeringen har tillsatt en utredning, 2011 års vägtullsutredning, som ska ta fram förslag på hur trängselskatt ska tas ut för fordon som inte är registrerade i Sverige. Utredaren ska redovisa sitt uppdrag senast den 30 september 2012.

Jag har inte för avsikt att ta ställning till vilka åtgärder som kommer att vidtas innan utredaren lämnat sitt betänkande.

Händelser

Inlämnad: 2011-10-17 Anmäld: 2011-10-18 Besvarad: 2011-10-26 Svar anmält: 2011-10-26
Skriftlig fråga (Inlämnad 2011-10-17)