Sveriges samarbete med Stratcom

Svar på skriftlig fråga 2015/16:386 besvarad av Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

Dnr Fö2015/01564/MFI

Försvarsdepartementet

Försvarsministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2015/16:386 av Hans Wallmark (M) Sveriges samarbete med Stratcom

Hans Wallmark har frågat mig hur arbetet fortskrider med att Sverige ska kunna ansluta sig till Natos center för strategisk kommunikation (Stratcom) i Riga.

Centret etablerades under 2014 och har ackrediterats som Center of exellence av det nordatlantiska rådet. Centret ingår inte i Natos kommandostruktur.

Centret bidrar till Natos arbete med strategisk kommunikation genom att bland annat leverera studier och expertutbyte kopplat till hur strategisk kommunikationsförmåga kan stärkas hos de allierade, hos intresserade partnerländer såväl som för olika Natoinstitutioner.

Som partnerland finns det flera sätt att samarbeta med centret. Svenska myndigheter har under 2014 och 2015 deltagit i flera aktiviteter som centret erbjudit. Frågan om ett formellt svenskt samarbete med centret bereds för närvarande i Regeringskansliet.

Stockholm den 9 december 2015

Peter Hultqvist

Skriftlig fråga (Inlämnad 2015-11-30)