Svensk bnp-tillväxt

Svar på skriftlig fråga 2018/19:1 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S)

Finansminister Magdalena Andersson (S)Meddelande om uteblivet svar på fråga 2018/19:1
av Dennis Dioukarev (SD) Svensk bnp-tillväxt

Frågan kommer inte att besvaras på grund av att regeringen är en övergångsregering.

Stockholm den 11 oktober 2018

Enligt uppdrag

Magnus Bengtson

Expeditions- och rättschef

Skriftlig fråga (Inlämnad 2018-10-10)