Stoppandet av investeringar i väg 56

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1561 besvarad av Statsrådet Tomas Eneroth (S)

Statsrådet Tomas Eneroth (S)


N2018/03998/TIF

Näringsdepartementet

Till riksdagen


Svar på fråga 2017/18:1561 av Lars Beckman (M)
Stoppandet av investeringar i väg 56

Lars Beckman har frågat mig varför jag och regeringen har beslutat att ta bort investeringarna i väg 56 i den nationella infrastrukturplanen.

Regeringen har fattat beslut om en nationell plan för infrastrukturen för perioden 2018–2029. Det är en satsning på totalt 700 miljarder kronor och innefattar den största järnvägssatsningen i modern tid. Planen omfattar stora satsningar på såväl nybyggnation som upprustning och modernisering av befintlig infrastruktur. Beslutet rymmer också betydande satsningar på sjöfart och väg. Vad gäller Gävleborgs län har t.ex. 1,7 miljarder kronor omfördelats för att möjliggöra en tidigarelagd dubbelspårsutbyggnad av Ostkustbanan mellan Gävle och Kringlan. Trots att regeringen nu alltså satsar 100 miljarder kronor mer än i förra planperioden har prioriteringar mellan olika åtgärder behövt göras.

Stockholm den 9 augusti 2018

Tomas Eneroth

Skriftlig fråga (Inlämnad 2018-07-02)