stöd till demokratirörelsen i Nepal

Svar på skriftlig fråga 2005/06:1438 besvarad av

den 25 april

Svar på fråga 2005/06:1438 om stöd till demokratirörelsen i Nepal

Utrikesminister Jan Eliasson

Kalle Larsson har frågat mig vilka initiativ jag är beredd att ta för att visa det svenska stödet för demokratirörelsen i Nepal och sätta press på kungaregimen.

Händelserna i Nepal de senaste veckorna har varit mycket oroväckande. Det är nu ytterst viktigt att den stabilisering av läget som skett det senaste dygnet bibehålls. Sverige har tillsammans med de andra EU-länderna kraftfullt uttalat sitt fördömande av regeringsstyrkornas bruk av våld och beskjutning av demonstranter som protesterat mot regeringen.

Sverige agerar i första hand genom EU och FN för att främja den demokratiska utvecklingen i Nepal. EU har ett starkt engagemang i Nepal och har vid upprepade tillfällen uttryckt oro över den rådande demokratisituationen och den fortsatta bristen för respekt för de mänskliga rättigheterna i Nepal. Detta har skett både genom deklarationer och i direkta samtal, bland annat med Nepals utrikesminister Mr Pandey, av en EU-trojka på plats i Katmandu nyligen. EU har hela tiden uppmanat kungen och regeringen att återinföra folkets civila och politiska rättigheter i enlighet med landets internationella åtaganden. EU har infört restriktioner vad gäller kontakterna med regimen i Nepal och man har även beslutat att tillfälligt stoppa alla utvecklingsprojekt som inte är humanitära. EU för en kontinuerlig dialog med de politiska partierna och det civila samhället.

Sverige har bidragit med 2 miljoner kronor till FN:s MR-observatörsmission i Nepal.

Efter kung Gyanendras uttalande om att han avser att återinsätta parlamentet är det viktigt att sjupartialliansen (SPA) snarast utarbetar ett program för hur landet kan styras i hela det nepalesiska folkets intresse. Sverige har tillsammans med övriga EU uppmanat maoisterna att samarbeta med SPA och definitivt lägga ned vapnen.

Den svenska regeringen kommer att fortsätta att följa denna fråga nära och är beredd att vidta åtgärder såväl bilateralt som genom EU och FN för att säkra att demokratin återupprättas och mänskliga rättigheter respekteras.

Händelser

Inlämnad: 2006-04-20 Anmäld: 2006-04-20 Besvarad: 2006-04-26 Svar anmält: 2006-04-26
Skriftlig fråga (Inlämnad 2006-04-20)