Stöd till demokratin i Gambia

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1617 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S)

Utrikesminister Margot Wallström (S)


Utrikesdepartementet

Utrikesministern

Till riksdagen


Svar på fråga 2017/18:1617 av Birgitta Ohlsson (L)
Stöd till demokratin i Gambia

Birgitta Ohlsson har frågat mig hur jag avser stötta den unga demokratin i Gambia såväl genom EU som nationellt.

Sverige välkomnar de demokratiska framsteg som gjorts efter Adama Barrows tillträde januari 2017, samt att den nya regeringen stärkt kontakterna med det internationella samfundet.

Som ordförande för säkerhetsrådet i januari 2017 spelade Sverige en viktig roll för Gambias demokratiska övergång, då vi engagerade oss intensivt för att tillsammans med världssamfundet, i synnerhet den regionala samarbetsorganisationen ECOWAS, finna en konstruktiv lösning på krisen. Det är tillfredsställande att maktskiftet kunde ske fredligt, och att Gambia fortsatt gör framsteg när det gäller demokrati och respekt för mänskliga rättigheter.

Sveriges relationer med Gambia är begränsade men goda. Sverige har genom Sida bidragit med 3,8 miljoner kronor år 2017 till svenska organisationer som arbetar med att stärka det gambiska civilsamhället. Sverige bidrog även med svenska valobservatörer till EU:s valobservation under det gambiska parlamentsvalet 2017.

Vårt engagemang i Gambia kanaliseras företrädesvis genom Europeiska unionen, FN, Världsbanken och Afrikanska utvecklingsbanken. Vi stödjer aktivt UNOWAS, FN:s kontor för Västafrika och Sahel, som regelbundet avrapporterar till säkerhetsrådet om bland annat utvecklingen i Gambia.

Statssekreterare Modéer deltog vid det givarmöte som EU anordnade i slutet av maj i år, och som blev en stor framgång då 15 miljarder kronor sammantaget utfästes i stöd från deltagarna till Gambias demokratiska utveckling, arbetet med mänskliga rättigheter och en hållbar ekonomisk utveckling.

EU:s stöd är inriktat på god samhällsstyrning, demokrati och mänskliga rättigheter. Sverige välkomnar att EU även planerar fortsatt stöd till ECOWAS fredsbevarande styrka ECOMIG. Den politiska dialogen mellan EU och Gambia utgör därutöver en central del av samarbetet.

Sammantaget har Sverige nationellt, via EU, och som medlem i FN:s säkerhetsråd, bidragit till den demokratiska övergången i Gambia och förblir fortsatt engagerat för att trygga dessa framgångar.

Stockholm den 30 augusti 2018

Margot Wallström

Skriftlig fråga (Inlämnad 2018-08-16)