Snabblån i andras namn

Svar på skriftlig fråga 2006/07:1179 besvarad av Justitieminister Beatrice Ask

Justitieminister Beatrice Ask

den 24 maj

Svar på fråga

2006/07:1179 Snabblån i andras namn

Justitieminister Beatrice Ask

Eva Sonidsson har frågat finansmarknadsministern om han avser att ta initiativ för att lånebolagen ska förbättra kontrollen av personuppgifter för snabblån genom mobiltelefon och Internet. Arbetet i regeringen är så fördelat att jag svarar på frågan.

De så kallade snabblånen har givit upphov till flera problem. Konsumentverket har ifrågasatt såväl marknadsföringen av lånen som villkoren i låneavtalen. Dessa frågor prövas nu av Marknadsdomstolen. På senare tid har också uppmärksammats att det finns bedragare som använder andra personers identitet när de tar lån. Vid denna typ av bedrägerier är det dock lånebolaget som riskerar en ekonomisk förlust och inte den person vars uppgifter används. Ökar antalet bedrägerier, bör det alltså leda till att lånebolagen i eget intresse skärper kontrollen. Även om den vars identitet används av bedragaren inte ska drabbas av någon ekonomisk förlust, innebär bedrägeriet naturligtvis ändå bekymmer och arbete. Kronofogdemyndigheten har därför på sin hemsida angett vad man ska göra om man får ett krav på betalning av lån som man inte tagit.

Inom EU tas nu fram ett nytt direktiv om  krediter till konsumenter. I samband med att direktivet genomförs här finns det skäl att särskilt beakta problemen med snabblån.

Händelser

Inlämnad: 2007-05-16 Anmäld: 2007-05-16 Besvarad: 2007-05-24 Svar anmält: 2007-05-24
Skriftlig fråga (Inlämnad 2007-05-16)