Situationen i Iran

Svar på skriftlig fråga 2018/19:4 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S)

Utrikesminister Margot Wallström (S)


Utrikesdepartementet

Utrikesministern

Till riksdagen


Meddelande om uteblivet svar på fråga 2018/19:4
av Amineh Kakabaveh (V) Situationen i Iran

Frågan kommer inte att besvaras på grund av att regeringen är en övergångsregering.

Stockholm den 29 november 2018

Enligt uppdrag

Håkan Åkesson

Expeditionschef

Skriftlig fråga (Inlämnad 2018-11-27)