Situationen för hbtq-personer i Palestina

Svar på skriftlig fråga 2014/15:417

Margot Wallström (S), utrikesminister

Utrikesdepartementet

Utrikesministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2014/15:417 av Karin Enström (M) Situationen för hbtq-personer i Palestina

Karin Enström har frågat mig hur hbtq-frågor togs upp under president Abbas besök i Sverige den 10 februari och hur regeringen vidare tänker

ta upp hbtq-frågor med den Palestinska myndigheten.

Jag delar frågeställarens bedömning att situationen för hbtq-personer behöver förbättras i Palestina. Under president Abbas besök ställde regeringen tydliga krav om förväntningarna på Palestinas regering och vikten av respekt för de mänskliga rättigheterna, där hbtq-personers rättigheter ingår. Vi var överens om kvarvarande stora utmaningar, behovet av fortsatta reformer liksom om fortsatt dialog.

Hbtq-frågor är ett av de områden som står på dagordningen för Sveriges bilaterala dialog med Palestina. Efter att Sverige erkänt Staten Palestina, upprättat diplomatiska förbindeler och efter att Palestina nu öppnat en ambassad i Stockholm kan denna dialog fördjupas.

Genom insatser för demokrati, statsbyggande och mänskliga rättigheter inom det bilaterala biståndet till Palestina bidrar Sverige i förlängningen också till att stärka arbetet för hbtq-personers rättigheter i Palestina.

Stockholm den 21 april 2015

Margot Wallström

Skriftlig fråga (Inlämnad 2015-04-14)