Situationen för HBTQ-personer i Azerbajdzjan

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1605 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S)

Utrikesminister Margot Wallström (S)Svar på fråga 2017/18:1605 av Margareta Cederfelt (M) Situationen för HBTQ-personer i Azerbajdzjan

Margareta Cederfelt har frågat mig om jag är beredd att uttala mig emot Azerbajdzjans övergrepp gentemot hbtq-personer och verka för att de frisläpps.

Azerbajdzjan fortsätter att uppvisa allvarliga brister vad gäller respekten för mänskliga rättigheter, inklusive hbtq-personers åtnjutande av de mänskliga rättigheterna. I samband med massgripandena i Baku i september 2017 uttalade jag mig offentligt med en tydlig uppmaning om att de mänskliga rättigheterna måste respekteras. Sverige driver inom EU en tydlig linje. Den linjen är att en förutsättning för samarbete och EU-stöd - för alla länder inklusive de inom det s.k. Östliga partnerskapet där Azerbajdzjan ingår - är att de respekterar EU:s grundläggande värden av vilket det internationella skyddet för de mänskliga rättigheterna utgör en hörnsten.

Regeringen bevakar löpande MR-läget i Azerbajdzjan. Hbtq-personers svåra situation i Azerbajdzjan lyfts t.ex. fram i regeringens rapport om mänskliga rättigheter som publicerades i juni 2018.

Respekt för mänskliga rättigheter är genomgående en huvudpunkt i våra möten med azerbajdzjanska företrädare, inklusive när jag träffade Azerbajdzjans utrikesminister Elmar Mammadjarov i Stockholm i november 2017.

Vi följer noggrant situationen för de fängslade. Sverige har varit och kommer fortsätta att vara en tydlig röst för allas lika värde, såväl i våra bilaterala relationer som inom EU och OSSE.

Stockholm den 16 augusti 2018

Margot Wallström

Skriftlig fråga (Inlämnad 2018-08-08)