Situationen för hbt-personer i Uganda

Svar på skriftlig fråga 2009/10:132

Statsrådet Gunilla Carlsson

den 4 november

Svar på fråga

2009/10:132 Situationen för hbt-personer i Uganda

Statsrådet Gunilla Carlsson

Hans Linde har frågat mig vilka konkreta åtgärder jag avser att vidta i ljuset av det nya lagförslaget för att stödja det civila samhällets arbete i Uganda för hbt-personers mänskliga rättigheter.

Som lokal EU-ordförande i Uganda har Sverige tillsammans med EU vid upprepade tillfällen uttryckt kritik mot regeringen för bristande vilja att respektera och skydda hbt-personers åtnjutande av de mänskliga rättigheterna, inklusive oro över det nya lagförslaget om hbt. Detta inkluderar bland annat möten med Ugandas kommission för mänskliga rättigheter den 8 oktober samt premiärminister och sju andra ministrar den 13 oktober. UD och Sveriges ambassad i Kampala kommer i sin fortsatta dialog med den ugandiska regeringen påtala att det nya lagförslaget kränker de mänskliga rättigheterna och att den svenska regeringen ser mycket allvarligt på detta.

Sveriges nyligen antagna samarbetsstrategi med Uganda 2009–2013 lyfter fram vikten av att vi verkar för ökad respekt för hbt-personers mänskliga rättigheter. Det långsiktiga stödet syftar till att stärka lokala MR-organisationer att främja en förändring av både lagstiftning och attityder i ett land där en stor majoritet av befolkningen påstås vara fientligt inställd till hbt. Sida har undersökt hur Sverige på bästa sätt kan arbeta med hbt-frågor i Uganda, bland annat genom stöd till svenska och ugandiska organisationer som främjar mänskliga rättigheter. Sida utvärderar nu myndighetens handlingsplan för arbetet med hbt-frågor i utvecklingssamarbetet. Resultatet ska vara vägledande för hur arbetet fortsättningsvis ska bedrivas, bland annat i länder som Uganda. Sverige kommer också att i fortsättningen stödja regionala initiativ som fokuserar på hbt-frågor, detta kan vara inom olika områden som media, lagstiftning, hälsa, organisationsutveckling etcetera.

I vårt stöd i Uganda driver Sverige idag aktivt icke-diskrimineringsprincipen och att hbt-personers åtnjutande av de mänskliga rättigheterna ska uppmärksammas och stödjas. Förutom icke-diskriminering som huvudprincip i förhållande till till exempel tillgång till service (till exempel hiv-prevention samt hälso- och sjukvård) handlar det i Uganda om grundläggande friheterna (föreningsfriheten och yttrandefriheten) samt om rätten till privatliv.

Händelser

Inlämnad: 2009-10-27 Anmäld: 2009-11-02 Besvarad: 2009-11-04 Svar anmält: 2009-11-04
Skriftlig fråga (Inlämnad 2009-10-27)