Regelförenklingar för djurhållning

Svar på skriftlig fråga 2014/15:683 besvarad av Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)
Skriftlig fråga (Inlämnad 2015-06-17)