Rätten att kommunicera anonymt

Svar på skriftlig fråga 2007/08:507 besvarad av Justitieminister Beatrice Ask

Justitieminister Beatrice Ask

den 19 december

Svar på fråga

2007/08:507 Rätten att kommunicera anonymt

Justitieminister Beatrice Ask

Karl Sigfrid har frågat mig vad jag avser att vidta för åtgärder för att säkerställa operatörers möjlighet att tillhandahålla fungerande anonymiseringstjänster för Internetanvändare.

Den nya teknologin skapar många möjligheter. Men den ställer oss också inför en mängd svåra gränsdragningsfrågor. I frågan nämns att allt fler medborgare väljer att kommunicera på ett sätt som försvårar eller omöjliggör spårning av kommunikationen på Internet. Samtidigt är det angeläget, inte minst för de brottsutredande myndigheterna, att under vissa förutsättningar få information om denna kommunikation.

Mot den bakgrunden avser jag inte att vidta några särskilda åtgärder i syfte att skapa en ordning som gör att det aldrig är möjligt att få information om den kommunikation som sker på Internet.

Händelser

Inlämnad: 2007-12-14 Anmäld: 2007-12-14 Besvarad: 2007-12-19 Svar anmält: 2007-12-19
Skriftlig fråga (Inlämnad 2007-12-14)