Nikk - det nordiska institutet för kunskap om kön

Svar på skriftlig fråga 2011/12:139 besvarad av Statsrådet Nyamko Sabuni

Statsrådet Nyamko Sabuni

den 22 november

Svar på fråga

2011/12:139 Nikk - det nordiska institutet för kunskap om kön

Statsrådet Nyamko Sabuni

Gunilla Svantorp har frågat mig om jag kommer att arbeta för att den funktion Nikk haft kommer att fortsätta till gagn för de nordiska ländernas arbete med genusforskning och jämställdhet.

I samband med att de nordiska jämställdhetsministrarna fattade beslut om att Nikk i framtiden ska verka som ett samarbetsorgan, godkändes ett förslag till mandat om Nikks framtida verksamhet och uppdrag. Förslaget utgår ifrån min och mina nordiska kollegers önskan om att stödja ett smalare mandat som innebär att Nikk ska samla in, sammanställa och förmedla information om nordisk jämställdhetspolitik och praktik från och i alla de fem nordiska länder och de tre självstyrande områdena.

Det är min övertygelse att Nikks funktion även i fortsättningen kommer att vara till gagn för de nordiska ländernas arbete med genusforskning och jämställdhet. Jämställdhet har fortsatt en mycket hög prioritet i det nordiska samarbetet.

Händelser

Inlämnad: 2011-11-16 Anmäld: 2011-11-17 Besvarad: 2011-11-22 Svar anmält: 2011-11-22
Skriftlig fråga (Inlämnad 2011-11-16)