Netanyahus censursträvanden

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1538 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S)

Utrikesminister Margot Wallström (S)


Utrikesdepartementet

Utrikesministern

Till riksdagen


Svar på fråga 2017/18:1538 av Jamal El-Haj (S)
Netanyahus censursträvanden

Jamal El-Haj har frågat mig hur jag vill samla en bred svensk och europeisk opinion mot den israeliska regeringens strävanden efter censur.

Värnandet av mänskliga rättigheter, inklusive församlings-, förenings- och yttrandefrihet, samt stöd till civilsamhället utgör hörnstenar i svensk utrikespolitik. Jag delar därför Jamal El-Hajs oro gällande utvecklingen för mänskliga rättigheter och det krympande utrymmet för civilsamhället i Israel. Regeringen följer utvecklingen nära, och arbetar aktivt för att ge stöd till civilsamhällesorganisationer och MR-företrädare i både Israel och Palestina.

Mänskliga rättigheter, liksom frågor rörande demokrati, rättsstatens principer och utrymmet för civilsamhället tas kontinuerligt upp med israeliska företrädare i bilaterala och multilaterala sammanhang, inklusive av EU. Situationen belyses även utförligt i UD:s rapport om mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer i Israel som publicerades i april 2017. Yttrandefrihet, informationsfrihet och församlings- och föreningsfrihet är nödvändiga för ett öppet och demokratiskt samhälle. Likaså är ett livskraftigt och pluralistiskt civilsamhälle, som ges utrymme att verka självständigt, en förutsättning för detta. Associeringsavtalet som slöts mellan EU och Israel 1995 innehåller därför klausuler om respekt för demokrati, mänskliga rättigheter och rättsstatens principer.

Inom ramen för bilaterala samtal och multilaterala sammanhang avser regeringen fortsatt lyfta frågor om mänskliga rättigheter, inklusive gällande inskränkning av yttrandefrihet, med Israel. EU har tidigare uppmanat Israel

att främja sin aktiva civilsamhällesektor och avstå från åtgärder som kan inskränka yttrandefriheten- och församlingsfriheten, vilket vi kommer att fortsätta arbeta för.

Stockholm den 26 juni 2018

Margot Wallström

Skriftlig fråga (Inlämnad 2018-06-19)