Momsregler vid second hand-försäljning

Svar på skriftlig fråga 2014/15:171

Magdalena Andersson (S), finansminister

Dnr Fi2015/429

Finansdepartementet

Finansministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2014/15:171 av Aron Modig (KD) Momsregler vid second hand-försäljning

Aron Modig har frågat mig om jag har gjort något ställningstagande som syftar till att ändra momsreglerna vid second hand-försäljning eller på något sätt kompensera civilsamhället för den kraftigt ökade skattebörda som Skatteverkets ställningstagande innebär.

Jag har i tidigare svar till Cecilia Widegren i fråga 2014/15:141 och i svar till Patrik Lundqvist i fråga 2014/15:125 redogjort för att jag anser att de ideella organisationernas verksamhet är mycket värdefull och att dessa organisationer bör främjas. Jag har som ambition att säkerställa att det finns goda förutsättningar för ideella organisationer att skapa intäkter till sin verksamhet, exempelvis genom second hand-försäljning. Jag vill bestämt framhålla att frågan är högt prioriterad för regeringen.

För närvarande avser jag emellertid inte att vidta några omedelbara åtgärder, men i enlighet med vad jag tidigare har meddelat, följer jag mycket noga utvecklingen på området så att den ideella sektorns värdefulla verksamhet kan främjas på bästa möjliga sätt.

Stockholm den 28 januari 2015

Magdalena Andersson

Skriftlig fråga (Inlämnad 2015-01-20)