Modifiering av korvetterna HMS Gävle och HMS Sundsvall

Svar på skriftlig fråga 2013/14:100 besvarad av Försvarsminister Karin Enström

Försvarsminister Karin Enström

den 13 november

Svar på fråga

2013/14:100 Modifiering av korvetterna HMS Gävle och HMS Sundsvall

Försvarsminister Karin Enström

Peter Jeppsson har frågat mig när regeringen avser att fatta beslut avseende modifiering av korvetterna HMS Gävle och HMS Sundsvall så att riksdagens beslut om sju korvetter kan innehållas.

I 2009 års försvarspolitiska inriktningsproposition Ett användbart försvar (prop. 2008/09:140) redovisade regeringen att korvetter av Visbyklass tillsammans med korvetter av Göteborgsklass 2014 utgör den samlade ytstridsförmågan. Fem korvetter av Visbyklass och två korvetter av Göteborgklass avsågs bibehållas. Antalet korvetter i insatsorganisationen har emellertid inte underställts riksdagen för beslut.

Korvetterna av Visbyklass är nu under leverans i version fem, vilken bl.a. inkluderar beväpning med sjömålsrobot. Det sista fartyget beräknas vara levererat till Försvarsmakten 2014. Den förbättrade förmågan till ytstrid kommer att innebära att marinstridskrafternas användbarhet ökar.

Regeringen tar löpande ställning till Försvarsmaktens förslag till materielinvesteringar när beredningskravet i regeringsformen och förutsättningarna för ett för verksamheten bra beslut i övrigt är uppfyllda.

Händelser

Inlämnad: 2013-11-06 Anmäld: 2013-11-06 Besvarad: 2013-11-13 Svar anmält: 2013-11-13
Skriftlig fråga (Inlämnad 2013-11-06)