Kostnader för ERTMS

Svar på skriftlig fråga 2016/17:585 besvarad av Statsrådet Anna Johansson (S)

Statsrådet Anna Johansson (S)

Dnr N2016/08130/TIF

Näringsdepartementet

Infrastrukturministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2016/17:585 av Per Klarberg (SD) Kostnader för ERTMS

Per Klarberg har frågat mig om staten riskerar en extra kostnad på 28 miljarder kronor – utöver de redan beräknade 30 miljarderna – för de ställverk som måste bytas för att införa ERTMS eller ingår det i den tidigare summa som Trafikverket har publicerat.

Kostnaden för byte av ställverk ingår i de kostnader Trafikverket kalkylerar med för införandet av det EU-gemensamma signalsystemet European Rail Traffic Management System (ERTMS).

Stockholm den 12 januari 2017

Anna Johansson

Skriftlig fråga (Inlämnad 2016-12-22)