Kärnvapen

Svar på skriftlig fråga 2012/13:402 besvarad av Utrikesminister Carl Bildt

Utrikesminister Carl Bildt

den 21 mars

Svar på frågorna

2012/13:399 Nedrustning av kärnvapen

2012/13:402 Kärnvapen

Utrikesminister Carl Bildt

Olle Thorell har frågat mig dels huruvida jag gjort ställningstagandet att de humanitära konsekvenserna av kärnvapenanvändning utgör ett incitament för nedrustning av befintliga kärnvapenarsenaler, dels om jag kommer att prioritera att Sverige deltar aktivt i det uppföljande arbetet efter Oslokonferensen om kärnvapnens humanitära konsekvenser. Jag väljer att besvara frågorna i ett sammanhang.

Det är självklart så att kärnvapenanvändning skulle ha katastrofala humanitära följder, och detta är för vår del en grundläggande orsak till att verka för att dessa vapen aldrig mer kommer till användning. Samtidigt kan konstateras att även andra faktorer, som till exempel vapnens användbarhet, militära relevans, teknologisk utveckling, kostnader och strategiskt balanstänkande har betydelse för användningen, åtminstone för innehavarna av vapnen i fråga. Varje ansats som syftar till att konstruktivt och med framgång bidra till att minska farorna med kärnvapen måste även beakta detta.

Många av de aktuella nedrustnings- och icke-spridningsfrågorna som till exempel provstoppsavtalets ikraftträdande, möjligheterna att få till stånd förhandlingar för att förbjuda produktion av klyvbart material för kärnvapen eller de internationella ansträngningarna att hantera utvecklingen i Iran och Nordkorea, präglas av en fastlåst situation. Samtidigt finns få uppenbara alternativ än att fortsätta att verka för sådana stegvisa lösningar mot målet om en kärnvapenfri värld.

Parallellt måste de huvudsakliga säkerhetsproblem – inte minst regionala konflikter – som ligger till grund för att vissa stater väljer att behålla eller försöka skaffa sig kärnvapen, hanteras på ett övergripande och långsiktigt sätt. Även om specifika nedrustnings- och icke–spridnings-insatser krävs är dessa förmodligen inte tillräckliga för att helt lösa problematiken bakom kärnvapen. Ett brett internationellt arbete för att bidra till avspänning, ökat förtroende och bättre internationell och regional dialog är nödvändigt och måste drivas vidare.

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2013-03-15 Anmäld: 2013-03-19 Svar anmält: 2013-03-21 Besvarad: 2013-03-21
Skriftlig fråga (Inlämnad 2013-03-15)