Information om ledamöternas uppdrag

Felaktiga uppgifter om sluttider för vissa av ledamöternas uppdrag kan förekomma på webbplatsen. Vi kvalitetssäkrar just nu informationen. Vid frågor kontakta riksdagsinformation

Jordbruksprodukter från Västsahara

Svar på skriftlig fråga 2012/13:276
Statsrådet Ewa Björling

Händelser

Inlämnad: 2013-01-24 Anmäld: 2013-01-24 Fördröjd: 2013-01-25 Besvarad: 2013-02-04 Svar anmält: 2013-02-12

Avsändare

den 4 februari

Svar på fråga

2012/13:276 Jordbruksprodukter från Västsahara

Statsrådet Ewa Björling

Hans Linde har frågat mig vilka initiativ jag avser att ta för att Sverige ska klargöra att jordbruksvaror producerade i Västsahara inte omfattas av EU:s handelsavtal med Marocko.

Regeringens ståndpunkt vad gäller Västsahara är väl känd. Varken Sverige eller något annat EU-land har erkänt Västsahara som en del av Marocko. Regeringen anser därför inte att EU:s handelsavtal med Marocko är tillämpliga för produkter från Västsahara. Detta har många gånger framförts av svenska företrädare i EU-sammanhang. Själv tog jag upp frågan senast vid EU-handelsministrarnas möte den 29 november 2012.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2013-01-24)