JAS Gripen i Baltikum

Svar på skriftlig fråga 2007/08:1284 besvarad av Försvarsminister Sten Tolgfors

Försvarsminister Sten Tolgfors

den 4 juni

Svar på fråga

2007/08:1284 JAS Gripen i Baltikum

Försvarsminister Sten Tolgfors

Allan Widman har frågat mig vad jag avser att vidta för åtgärder så att svenska stridsflygplan av typen JAS 39 Gripen kan leverera säkerhetspolitisk nytta på plats i Baltikum.

Konceptet med Air-Policing är ett bra exempel på hur samverkan inom Nato kan ske genom att medlemsländerna ger varandra stöd utifrån en kompletterande förmågestruktur. Även utan en full förmågebredd kan den nationella säkerheten bibehållas.

Sverige samarbetar med Tjeckien då Tjeckien fortfarande är i ett uppbyggnadsskede av sin verksamhet med JAS 39 Gripen. Natos uppdrag till Tjeckien att genomföra Air-Policing i Baltikum skiljer sig från tidigare liknande uppdrag genom att en ombasering ska ske med delar av den tjeckiska JAS 39-divisionen. Inför detta uppdrag kommer FMV på kommersiell bas att stödja med bland annat nytt digitalt kartunderlag samt utökat underhållslager. Troligen kommer även svenska tekniska rådgivare baserade i Tjeckien att medfölja i ombaseringen.

Ett eget uppdrag inom ramen för Nato Air–Policing är ej aktuellt.

Händelser

Inlämnad: 2008-05-29 Anmäld: 2008-06-02 Besvarad: 2008-06-04 Svar anmält: 2008-06-04
Skriftlig fråga (Inlämnad 2008-05-29)