grå arbetskraft

Svar på skriftlig fråga 2002/03:670 besvarad av

den 19 mars

Svar på fråga 2002/03:670 om grå arbetskraft

Försvarsminister Leni Björklund

Berit Jóhannesson har frågat mig vad jag avser att göra för att tillse att det utarbetas en tydlig definition om vad som bör räknas som grå arbetskraft inom Försvarsmakten.

Först och främst vill jag framhålla att varken jag, Försvarsdepartementet eller Försvarsmaktens ledning accepterar att värnpliktiga åläggs att utföra uppgifter som inte har att göra med utbildningen till krigsuppgiften, det vill säga används som så kallad grå arbetskraft. Tyvärr förekommer det ändå i vissa fall. En orsak till detta är, precis som Berit Jóhannesson skriver i sin fråga, att det saknas en klar definition av vad som menas med grå arbetskraft i detta sammanhang.

Under värnpliktskongressen i Södertälje fick jag ta del av de värnpliktigas egen definition av grå arbetskraft. Jag förstod att också överbefälhavaren fått ta del av ombudens definition av grå arbetskraft. Överbefälhavaren svarade de värnpliktiga ombuden att han närmare skulle se över möjligheten att presentera en definition av grå arbetskraft, något som jag ser mycket positivt på.

Liksom Berit Jóhannesson vill också jag värna om värnplikten och att de som tas ut till värnplikts- eller civilpliktsutbildning anser att de får en bra och meningsfull utbildning. För det är ju bland annat när före detta värnpliktiga talar gott om värnplikten och den utbildning de får där som vi även kan åstadkomma en allmän statushöjning av värnpliktstjänstgöringen.

Händelser

Inlämnad: 2003-03-14 Anmäld: 2003-03-14 Besvarad: 2003-03-19 Svar anmält: 2003-03-19
Skriftlig fråga (Inlämnad 2003-03-14)