Frigivande av Dawit Isaak

Svar på skriftlig fråga 2008/09:587 besvarad av Utrikesminister Carl Bildt

Utrikesminister Carl Bildt

den 18 februari

Svar på fråga

2008/09:587 Frigivande av Dawit Isaak

Utrikesminister Carl Bildt

Cecilia Wigström i Göteborg har frågat mig om jag är beredd att åka till Eritrea för att verka för att Dawit Isaak ska släppas fri.

Ärendet Dawit Isaak är ett allvarligt humanitärt fall och har hög prioritet för utrikesförvaltningen. Vi tar självfallet de senaste uppgifterna om hans försämrade hälsotillstånd och om att han ska ha förts till sjukhus på största allvar.

Sverige lägger sedan lång tid tillbaka ned stora ansträngningar för att nå en lösning. Det ligger emellertid i sakens natur att jag tyvärr inte närmare kan redogöra för hur regeringen arbetar med denna fråga.

Händelser

Inlämnad: 2009-02-09 Anmäld: 2009-02-10 Besvarad: 2009-02-18 Svar anmält: 2009-02-18
Skriftlig fråga (Inlämnad 2009-02-09)