Fortsatta gränskontroller

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1901 besvarad av Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

Svar på fråga 2016/17:1901 av Markus Wiechel (SD) Fortsatta gränskontroller

Markus Wiechel har frågat mig om regeringen avser att vidta åtgärder för att upprätta gränskontroller vid den finska gränsen, och om jag avser att arbeta för att säkerställa att Sverige kan fortsätta med gränskontroller även efter november.

Sveriges nuvarande beslut om tillfälligt återinförd gränskontroll vid inre gräns grundar sig på en rekommendation från Europeiska unionens råd. I rådets beslut rekommenderades Sverige att tillfälligt återinföra inre gränskontroll i hamnar i polisregionerna Syd och Väst samt vid Öresundsbron, med anledning av brister i kontrollen av EU:s yttre gränser. Sverige bedriver därmed tillfälliga inre gränskontroller i enlighet med rådets beslut, som inte omfattar gränskontroll vid den finska gränsen.

Enligt asylrätten är Sverige skyldig att ta emot en ansökan om asyl från någon som befinner sig inom landets gränser. Om det visar sig att personen dessförinnan sökt asyl i en stat som omfattas av Dublinförordningen, görs en prövning i enlighet med den förordningen, som reglerar vilken medlemsstat som är ansvarig för att pröva en asylansökan. Huvudregeln är att den sökande ska söka asyl i den första inresemedlemsstaten.

Europeiska kommissionen har konstaterat att den nuvarande förlängningen av tillfälligt återinförd gränskontroll vid inre gräns utgör den tredje och slutliga förlängningsperioden på den rättsliga grund som gränskontrollen nu är återinförd på i Sverige. Den aktuella EU-lagstiftningen ger emellertid andra möjligheter att återinföra gränskontroll vid inre gräns, om det föreligger ett allvarligt hot mot den allmänna ordningen eller den inre säkerheten. Ett sådant beslut förutsätter inte en rekommendation från Europeiska unionens råd. I ett sådant fall avgör också landet på egen hand på vilka platser gränskontrollerna vid inre gräns tillfälligt ska återinföras.

Regeringen avser att under hösten ha en nära dialog med kommissionen och de övriga länder som har tillfällig gränskontroll vid inre gräns.

Stockholm den 20 september 2017


Morgan Johansson

Skriftlig fråga (Inlämnad 2017-09-07)