Förintelsekonferens i Teheran

Svar på skriftlig fråga 2006/07:354 besvarad av Utrikesminister Carl Bildt

Utrikesminister Carl Bildt

den 20 december

Svar på fråga

2006/07:354 Förintelsekonferens i Teheran

Utrikesminister Carl Bildt

Birgitta Ohlsson har frågat mig på vilket sätt jag bilateralt gentemot den iranska regimen såväl som internationellt, har fördömt den antisemitiska konferensen i Teheran.

Jag delar Birgitta Ohlssons oro över den iranska regimens aggressiva attityd gentemot Israel. Den iranska regimens uttalanden om Israel och ifrågasättandet av Förintelsen är helt oacceptabla, liksom Irans ifrågasättande av staten Israels rätt att existera.

Europeiska unionens ordförandeskapsuttalande från den 12 december, i vilket ordförandeskapet å alla medlemsländernas vägnar starkt fördömer alla politiskt eller rasistiskt motiverade försök att förneka eller ifrågasätta Förintelsen har självfallet gjorts också å Sveriges vägnar. Ordförandeskapet uttrycker vidare sin djupa oro över den iranska regimens så kallade Förintelsekonferens och dess negativa konsekvenser för dialogen mellan civilisationer, kulturer och religioner.

I slutsatserna från Europeiska rådet den 14–15 december fastslås att EU fördömer allt förnekande av förintelsen som ett historiskt faktum, vare sig det sker helt eller delvis. EU avvisar därför med kraft såväl premisserna för som syftena med konferensen.

Arbetet med att främja de mänskliga rättigheterna, inklusive kampen mot antisemitism, rasism, religiös intolerans och främlingsfientlighet är av stor vikt för regeringen. Sverige kommer därför bilateralt, och inom EU och FN, att fortsätta påtryckningarna på den iranska regeringen i syfte att åstadkomma förbättringar inom samtliga dessa områden.

Händelser

Inlämnad: 2006-12-13 Anmäld: 2006-12-13 Besvarad: 2006-12-20 Svar anmält: 2006-12-20
Skriftlig fråga (Inlämnad 2006-12-13)