förbud mot lakritspipor

Svar på skriftlig fråga 2002/03:309 besvarad av

den 20 december

Svar på fråga 2002/03:309 om förbud mot lakritspipor

Statsrådet Morgan Johansson

Cristina Husmark Pehrsson har frågat om jag avser att verka för ett förbud mot lakritspipor i Sverige.

Den 2 december 2002 beslutade EU:s ministerråd om en rådsrekommendation om förebyggande av rökning och om initiativ för en effektivare bekämpning av tobaksbruk. Den rättsliga grunden för en sådan rådsrekommendation är artikel 152.4 i EG-fördraget. Europaparlamentet är inte medbeslutande för sådana dokument, men har alltid rätt att avge yttrande. Rådet kan, om så beslutas, välja att infoga parlamentets ändringsförslag. Så skedde dock inte denna gång.

I den slutliga rådsrekommendationen finns däremot en skrivning som säger att medlemsstaterna rekommenderas att anta lagar och andra författningar för att förbjuda godis och leksaker som liknar en tobaksvara och där ett uppenbart syfte finns att marknadsföra denna tobaksvara. En pipa är per definition ingen tobaksvara. Den godisprodukt som ledamoten omtalar omfattas därmed inte av rekommendationen. Jag har inte heller i övrigt i avsikt att verka för ett förbud mot lakritspipor i Sverige.

Händelser

Inlämnad: 2002-12-16 Anmäld: 2002-12-16 Besvarad: 2002-12-30 Svar anmält: 2003-01-21
Skriftlig fråga (Inlämnad 2002-12-16)