Flyttbranschen och skattefusk

Svar på skriftlig fråga 2012/13:113 besvarad av Finansminister Anders Borg

Finansminister Anders Borg

den 21 november

Svar på fråga

2012/13:113 Flyttbranschen och skattefusk

Finansminister Anders Borg

Peter Persson har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta med anledning av skrivelser från Sveriges Möbeltransportörers Förbund och Sveriges Åkeriföretag om fusk och skatteundandragande inom flyttbranschen.

Skrivelserna är föremål för beredning inom Regeringskansliet. Jag vill inte föregripa denna beredning.

Händelser

Inlämnad: 2012-11-14 Anmäld: 2012-11-14 Besvarad: 2012-11-21 Svar anmält: 2012-11-21
Skriftlig fråga (Inlämnad 2012-11-14)