Fiskeavtalet mellan EU och Marocko

Svar på skriftlig fråga 2007/08:458

Jordbruksminister Eskil Erlandsson

den 19 december

Svar på fråga

2007/08:458 Fiskeavtalet mellan EU och Marocko

Jordbruksminister Eskil Erlandsson

Agneta Berliner har frågat mig om jag avser att begära en utvärdering av Marockos fiskeavtal med EU för att undersöka om fiske sker på västsahariska vatten och om västsaharierna i sådant fall får ersättning för detta.

Avtalet mellan EG och Marocko löper i fyra år. Förlängning sker med ytterligare fyraårsperioder såvida inte någon av parterna säger upp avtalet. Avtalet innehåller en bestämmelse (artikel 10) om årliga möten med en gemensam kommitté för att övervaka genomförandet av avtalets bestämmelser. Bestämmelsen synes inte utesluta behandling av den typ av frågor som Agneta Berliner ställt. Även om Sverige vid EU-ländernas omröstning om avtalet var ensamt om sin bedömning av avtalets förenlighet med internationell rätt, är det tänkbart att Sverige kan få gehör för ett förslag att inkludera frågan om västsahariernas fördelar av avtalet vid nästa årliga möte med den gemensamma kommittén. Det är en rimlig fråga som jag anser bör kunna besvaras när avtalet nu varit i kraft ett par år. Jag avser alltså att tillse att ett sådant förslag presenteras i Bryssel i samband med EU:s förberedelser inför detta möte.

Händelser

Inlämnad: 2007-12-11 Anmäld: 2007-12-11 Besvarad: 2007-12-19 Svar anmält: 2007-12-19
Skriftlig fråga (Inlämnad 2007-12-11)