Den aktuella situationen i Bangladesh

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1624 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S)

Utrikesminister Margot Wallström (S)


Utrikesdepartementet

Utrikesministern

Till riksdagen


Svar på fråga 2017/18:1624 av Anders Österberg (S)
Den aktuella situationen i Bangladesh

Anders Österberg har frågat mig hur jag agerar med anledning av utvecklingen i Bangladesh.

Kränkningar av de medborgerliga och politiska rättigheterna ökar i Bangladesh sedan några år tillbaka. Inskränkningar i yttrandefrihet, påtryckningar på media, restriktioner mot civilsamhället och politiskt våld förekommer. Sverige ser på utvecklingen i Bangladesh med oro och engagerar sig på flera sätt.

Vid mitt besök i Dhaka i november 2017 tog jag upp situationen för demokrati och mänskliga rättigheter med regeringsföreträdare.

När FN i maj 2018 granskade mänskliga rättigheter i Bangladesh rekommenderade Sverige förstärkt yttrandefrihet i lagförslaget om digital säkerhet.

Under studentprotesterna för trafiksäkerhet i sommar uttryckte jag oro över de våldsamma scenerna i Dhaka och manade alla berörda att bibehålla lugnet och respektera rätten till fredliga demonstrationer. Rapporter om våld mot demonstranter och journalister i samband med detta måste utredas och ansvar för eventuella brott utkrävas.

Ambassaden i Dhaka arbetar aktivt och kontinuerligt för att främja medborgerliga och politiska rättigheter i Bangladesh. Genom utvecklingssamarbetet förs en löpande dialog om mänskliga rättigheter med regeringsföreträdare och civilsamhällesrepresentanter. Svenskt stöd via UNDP går bl.a. till den nationella kommissionen för mänskliga rättigheter där fall såsom händelser vid demonstrationerna kan tas upp. EU tar också regelbundet upp frågorna.

Stockholm den 3 september 2018

Margot Wallström

Skriftlig fråga (Inlämnad 2018-08-20)