Deltagare på Stockholm Internet Forum

Svar på skriftlig fråga 2013/14:635 besvarad av Maria Ferm (MP)

Maria Ferm (MP)

Utrikesdepartementet

Utrikesministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2013/14:635 av Maria Ferm (MP) Deltagare på Stockholm Internet Forum

Maria Ferm har frågat mig varför Edward Snowden ströks från listan

av talare vid Stockholm Internet Forum (SIF).

UD har tagit emot mer än 1500 förslag på deltagare till årets SIF. Förslagen har kommit från våra utlandsmyndigheter, Sida, .SE samt från andra organisationer och enskilda individer. Dessutom har man kunnat nominera sig själv eller någon annan via SIF:s hemsida.

Syftet med årets SIF är att diskutera övervakning, skyddet av privatlivet och kontroll och på vilket sätt det har betydelse för global utveckling. SIF är den enda internationella konferens i sitt slag där nord möter syd för att diskutera nätfrihetsfrågor ur ett utvecklingsperspektiv.

Vid urvalet av deltagare till SIF har en rad hänsyn tagits, bl.a. till att minst hälften av deltagarna ska vara från låg- och medelinkomstländer och att deltagarnas bakgrund ska vara relevant och bidra till mångfald i diskussionen. Närmare beslut i denna fråga har tagits löpande och utan någon annan politisk prövning.

Stockholm den 28 maj 2014

Carl Bildt

Skriftlig fråga (Inlämnad 2014-05-21)