bro över Kvarken

Svar på skriftlig fråga 2005/06:326 besvarad av

den 16 november

Svar på fråga 2005/06:326 om bro över Kvarken

Statsrådet Ulrica Messing

Gunilla Tjernberg har frågat mig hur jag avser att agera för att få till stånd en utredning kring en möjlig fast broförbindelse mellan Västerbotten och Österbotten, över Kvarken. Gunilla Tjernberg anför bland annat att flera regioner i Sverige fått en ekonomisk utveckling genom brobyggen.

Frågan om en fast förbindelse över Kvarken är inte ny. Den har diskuterats i olika sammanhang under flera år. Under slutet av 1990-talet lät Kvarkenrådet tillsammans med Vägverket Region Norr i Sverige och Vägverket Vasa vägdistrikt i Finland utreda de tekniska och ekonomiska möjligheterna och förutsättningarna att bygga en fast förbindelse över Kvarken. Flera olika alternativa lösningar med bro, tunnel och bank studerades och jämfördes.

En fast förbindelse över Kvarken skulle bli ca 60 kilometer lång. Till det skulle omfattande landanslutningar krävas. Avståndet mellan Umeå och Vasa är ca 100 kilometer. Som jämförelse kan jag nämna att Öresundsförbindelsen är 15,5 kilometer lång från kust till kust. En Kvarkenförbindelse skulle således bli ett gigantiskt projekt i mångmiljardklassen och sannolikt minimera våra möjligheter att genomföra andra angelägna projekt under en lång tid.

Jag vill betona att väl fungerande transporter är av stor betydelse för utvecklingen i hela Östersjöområdet. Transportbehoven måste dock lösas på ett optimalt sätt. Jag ser för närvarande inte något skäl till att ytterligare utreda en fast förbindelse över Kvarken.

Händelser

Inlämnad: 2005-11-10 Anmäld: 2005-11-11 Besvarad: 2005-11-16 Svar anmält: 2005-11-16
Skriftlig fråga (Inlämnad 2005-11-10)