Beskattning av husbilar

Svar på skriftlig fråga 2018/19:351 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S)

Finansminister Magdalena Andersson (S)


Fi2019/

00798/S2

Finansdepartementet

Finansministern

Till riksdagen


Svar på fråga 2018/19:351 av Thomas Morell (SD)
Beskattning av husbilar

Thomas Morell har frågat mig om jag avser att se över den nuvarande beskattningen på husbilar och återgå till den tidigare beskattningen.

För att öka andelen miljöanpassade fordon och på sikt bidra till en fossilfri fordonsflotta, har bonus–malus-systemet införts, som innebär att nybilsköp av miljöanpassade fordon med låga utsläpp av koldioxid får en bonus på upp till 60 000 kr. Nya fordon med höga utsläpp av koldioxid får en högre skatt de första tre åren. Även den tekniska utvecklingen mot mer miljövänliga husbilar vid nybilsköp bör naturligtvis stimuleras.

Husbilsägare kan minska fordonskatten genom att ställa av sin husbil när den inte används för t.ex. semesterändamål. Avställningen av husbilar är omfattande. Vid årsskiftet 2017/18 var ca 80 procent av alla husbilar i Sverige avställda.

Stockholm den 13 mars 2019

Magdalena Andersson

Skriftlig fråga (Inlämnad 2019-03-05)