Allt högre bensinskatt

Svar på skriftlig fråga 2018/19:354 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S)

Finansminister Magdalena Andersson (S)


Fi2019/00809/S2

Finansdepartementet

Finansministern

Till riksdagen


Svar på fråga 2018/19:354 av Sten Bergheden (M)
Allt högre bensinskatt

Sten Bergheden har frågat mig om jag avser att kompensera landsbygden för höjningar av bensin- och dieselskatterna och om kompensationen avser andra nödvändiga bilresor eller om det bara är bilresor till och från arbetet som eventuellt kompenseras.

Delar av regeringens politik bygger på januariavtalet, som är en sakpolitisk överenskommelse mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet de gröna. I januariavtalet anges att en grön skatteväxling ska genomföras med höjda miljöskatter som växlas mot sänkt skatt på jobb och företagande.

Exakt hur denna skatteväxling ska genomföras får regeringen återkomma till. Det pågår just nu ett intensivt arbete med att genomföra de 73 punkterna i januariavtalet.

Stockholm den 13 mars 2019

Magdalena Andersson

Skriftlig fråga (Inlämnad 2019-03-06)