Information om ledamöternas uppdrag

Felaktiga uppgifter om sluttider för vissa av ledamöternas uppdrag kan förekomma på webbplatsen. Vi kvalitetssäkrar just nu informationen. Vid frågor kontakta riksdagsinformation

Vägen till arbete

Statens offentliga utredningar 2010:88

Hela dokumentet

Vägen till arbete (pdf, 2 MB)
Sammanfattning

Utifrån diskussionen i detta avsnitt kan man dra slutsatsen att de utrikes föddas svaga ställning på den svenska arbetsmarknaden för- klaras av ett antal samverkande faktorer, varav de viktigaste troligen är:Brister i språkkunskaperBristande tillgång till informella nätverkHöga krav för anställningsbarhetEtnisk diskriminering

Alla dessa faktorer har de gemensamt att de direkt eller indirekt kan påverkas av olika typer av politiskt beslutade åtgärder.
301

5

Åtgärder för att förbättra utrikes föddas arbetsmarknadssituation

I Sverige är utgångspunkten att policyåtgärder ska vara generella och således gälla alla. Det innebär att utrikes födda med uppehålls- tillstånd har tillgång till samma åtgärder som andra svenskar. Det finns
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida