Störningar på webbplatsen

Under tisdagen pågår ett planerat tekniskt arbete på webbplatsen. Det kan innebära vissa störningar. Vid frågor kontakta riksdagsinformation.

Vägen till arbete

Statens offentliga utredningar 2010:88

Hela dokumentet

Vägen till arbete (pdf, 2 MB)
Sammanfattning

Utifrån diskussionen i detta avsnitt kan man dra slutsatsen att de utrikes föddas svaga ställning på den svenska arbetsmarknaden för- klaras av ett antal samverkande faktorer, varav de viktigaste troligen är:Brister i språkkunskaperBristande tillgång till informella nätverkHöga krav för anställningsbarhetEtnisk diskriminering

Alla dessa faktorer har de gemensamt att de direkt eller indirekt kan påverkas av olika typer av politiskt beslutade åtgärder.
301

5

Åtgärder för att förbättra utrikes föddas arbetsmarknadssituation

I Sverige är utgångspunkten att policyåtgärder ska vara generella och således gälla alla. Det innebär att utrikes födda med uppehålls- tillstånd har tillgång till samma åtgärder som andra svenskar. Det finns
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida