Sverige och tsunamin - granskning och förslag

Statens offentliga utredningar 2005:104

Berättelserna

Inledande anmärkningar och anvisning

Detta kapitel är en presentation av ett händelseförlopp i Thailand och Sri Lanka som är sammansatt av olika personers vittnesmål. Det bygger på uppgifter hämtade ur de drygt 350 berättelser som lämnats av enskilda via brev, personliga intervjuer och frågeformulär från kommissionens hemsida. Framställningen återger händelser och åsikter som många står för. För att åskådliggöra skeendet används citat eller detaljerade situationer som olika personer beskrivit. Mot denna bild står också uppgifter som indikerar andra uppfattningar eller skeenden, detta för att ge en så nyanserad bild som möjligt. Varje berättelse är dock unik. Behoven är olika. En och samma situation kan upplevas olika av olika individer.

Det finns ett representativitetsproblem
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida