Stöd och hjälp till vuxna vid ställningstaganden till vård, omsorg och forskning - Del 1

Statens offentliga utredningar 2015:80

Sammanfattning

649

14.7

Forskning ......................................m.m. i akuta situationer

650

14.7.1

Forskning m.m . .................................................... 651

14.7.2 ...............Särskilt om klinisk läkemedelsprövning

655

15

Genomförandet .....................................av förslagen

657

15.1

Allmänt ..................................................................................

657

15.2

Ett samlat vägledningsdokument för tillämpningen av

lagstiftningen . ..............................................................m.m

658

15.3

En webbaserad utbildning för personal och företrädare

inom vården ..................................................och omsorgen

660

16

Ikraftträdande ................och
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida