Information om ledamöternas uppdrag

Felaktiga uppgifter om sluttider för vissa av ledamöternas uppdrag kan förekomma på webbplatsen. Vi kvalitetssäkrar just nu informationen. Vid frågor kontakta riksdagsinformation

Stöd och hjälp till vuxna vid ställningstaganden till vård, omsorg och forskning - Del 1

Statens offentliga utredningar 2015:80

Hela dokumentet

Stöd och hjälp till vuxna vid ställningstaganden till vård, omsorg och forskning - Del 1 (pdf, 2 MB)
Sammanfattning

649

14.7

Forskning ......................................m.m. i akuta situationer

650

14.7.1

Forskning m.m . .................................................... 651

14.7.2 ...............Särskilt om klinisk läkemedelsprövning

655

15

Genomförandet .....................................av förslagen

657

15.1

Allmänt ..................................................................................

657

15.2

Ett samlat vägledningsdokument för tillämpningen av

lagstiftningen . ..............................................................m.m

658

15.3

En webbaserad utbildning för personal och företrädare

inom vården ..................................................och omsorgen

660

16

Ikraftträdande ................och
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida