Statens kulturfastigheter, - urval och förvaltning för framtiden

Statens offentliga utredningar 2013:55

sou 2013 55

Statens kulturfastigheter

– urval och förvaltning för framtiden

Betänkande av utredningen om omstrukturering av statens bestånd av vissa kulturfastigheter

Stockholm 2013

SOU 2013:55

SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer på uppdrag av Regeringskansliets förvaltningsavdelning.

Beställningsadress: Fritzes kundtjänst 106 47 Stockholm

Orderfax:
08-598
191 91 Ordertel:
08-598
191 90
E-post:
order.fritzes@nj.se Internet: www.fritzes.se

Svara på remiss – hur och varför. Statsrådsberedningen (SB PM 2003:2, reviderad
2009-05-02)

– En liten broschyr som underlättar arbetet för den som ska svara på remiss. Broschyren är gratis och kan laddas ner eller beställas
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida